Destekçilerimiz

‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ düsturuyla hareket eden, desteklerinizi esirgemeyen değerli destekçilerimiz.